• Ky raport vlerëson progresin e bërë në realizimin e prioriteteve të konktratës gjatë periudhës Shtator 2020 –Shtator 2021. Rezultatet e raportit janë prezantuar me përfaqësues të Bashkisë Fier. Ju mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm.   Falenderojmë për mbështetjen: POP – Perballja e Ofertave Politike Olof Palme International Center National Endowment for Democracy

    Published On: January 15th, 2022
    Lexo më shumë
  • Published On: January 19th, 2016
  • Published On: January 19th, 2016
  • Published On: January 19th, 2016
  • Published On: January 19th, 2016
  • Published On: January 19th, 2016
  • Published On: January 19th, 2016