Jo. Epoka e Re është një qendër rinore e cila nuk ofron asgjë kundrejt pagesës. Çdo gjë është falas për të rinjtë që janë pjesë e qendrës si aktivistë apo vullnetarë.