Target grupi kryesor janë minimaturantët dhe gjimnazistët por ne varësi të aktivitetit, çdo i ri nga mosha 14 deri 29 vjeç mund të marri pjesë.